emanuelcluj@gmail.com +40 264 433 582
emanuelcluj@gmail.com +40 264 433 582
Nivel școlar gimnazial

Admitere Nivel Școlar Gimnazial

CALENDARUL EVENIMENTELOR PENTRU ADMITERE ÎN CLASA A -V-A INTENSIV

22 mai-26 mai 2023

 • Înscrierea candidaților pentru testul de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne
 • Depunerea cererii și a documentelor necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu testul de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne

29 mai- 6 iunie 2023

 • Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu testul de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne
 • Recunoașterea și echivalarea se face numai dacă numărul total al elevilor care optează pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat pentru acest tip de clase. În cazul în care numărul total al elevilor care optează pentru
  clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională este mai mare decât numărul de locuri aprobat pentru acest tip de clase, toţi elevii susţin testul de competenţe lingvistice pentru limba modernă respectivă.

31 mai 2023

 • Afişarea rezultatelor recunoașterii și echivalării rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională la unitatea de învățământ în care s-a înscris elevul

13 iunie 2023

 • Proba scrisă limba germană ora 13.00
 • Proba scrisă limba franceză ora 12.30
 • Proba scrisă limba spaniolă ora 15.00
 • Susținerea* testului de competenţe lingvistice (proba scrisă) pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii germane/franceze/ spaniole, în unitatea de învățământ la care s-a înscris elevul
 • Testul se susține în aceeași zi și la aceeași oră, cu subiecte unice, în toate unitățile de învățământ gimnazial de stat și particular din județul Cluj care au prevăzute clase a V-a cu program intensiv de predare a limbii franceze în planul de școlarizare pentru anul școlar 2023-2024.

14 iunie 2023

 • Proba scrisă limba engleză ora 13.00 Susținerea* testului de competenţe lingvistice (proba scrisă) pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze, în unitatea de învățământ la care s-a înscris elevul
 • Testul se susține în aceeași zi și la aceeași oră, cu subiecte unice, în toate unitățile de învățământ gimnazial de stat și particular din județul Cluj care au prevăzute clase a V-a cu program intensiv de predare a limbii franceze în planul de școlarizare pentru anul școlar 2023-2024.

13-15 iunie 2023

 • Susținerea* testului de competenţe lingvistice (proba orală) pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze/franceze/spaniole, în unitatea de învățământ la care s-a înscris
  elevul, conform unui grafic afișat de fiecare unitate

19 iunie 2023

 • Afișarea rezultatelor inițiale la testul de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională

20 iunie 2023

 • Depunerea contestațiilor la proba scrisă a testului de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională, la unitatea de învățământ în care elevul a susținut testul

21 iunie 2023

 • Rezolvarea contestațiilor la unitatea de învățământ în care elevul a susținut testul

22 iunie 2023

 • Afișarea rezultatelor finale la unitatea de învățământ în care elevul a susținut testul

22-30 iunie 2023

 • Depunerea dosarelor – confirmarea locului la secretariatul unităților de învățământ. În cazul
  neconfirmării locului în perioada stabilită, acesta se pierde și este declarat admis
  următorul candidat cu nota cea mai mare.