emanuelcluj@gmail.com +40 264 433 582
emanuelcluj@gmail.com +40 264 433 582
Cunoaște-ne mai bine

Viziunea

Viziunea Liceului Teologic Baptist ”Emanuel” Cluj-Napoca

Liceul Teologic Baptist Emanuel” Cluj-Napoca este o unitate de învățământ de stat, cu specific teologic baptist, parte integrantă a sistemului de învăţământ preuniversitar din România, care a fost înființată în anul 1991. Liceul Teologic Baptist Emanuel” Cluj-Napoca are o viziune conformă cu valorile fundamentale ale tradiției și educației creștine:

Formarea de oameni

                         care să-L cunoască pe Dumnezeu,

                                     cu un caracter zidit pe valorile creştine,

                                     cu înalte competenţe academice, culturale și sociale,

                     prin studierea Scripturii, Creaţiei şi Culturii,   

                                     pentru a fi integraţi şi reprezentativi

                                                                în familie, în biserică şi în societate.

Misiunea școlii

Fiind o instituție de învățământ preuniversitar, care a fost înfiinţată de către liderii comunității creștine baptiste clujene și care funcționează în cadrul legislativ general referitor la învăţământul preuniversitar românesc, elaborat și aprobat de Ministerul Educației, dar având ca autoritate religioasă Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România, Liceul Teologic Baptist Emanuel” Cluj-Napoca are o misiune a școlii, conformă atât cu idealul educaţional al societăţii româneşti, cât și cu valorile fundamentale ale tradiției și educației creștine.

Misiunea școlii este definită prin următoarea afirmație sintetică:

Formarea şi dezvoltarea personalităţii autonome, responsabile şi creative a elevilor și înzestrarea lor cu valori morale și cu o sumă de competențe personale, academice, culturale și sociale care să le ofere capacitatea să se integreze cu succes în viața de familie, în viața cetății, în contextul economiei din epoca informațională și a societăţii globale.

Misiunea şcolii are următoarele componente strategice:

  • Implementarea unei oferte educaționale curriculare și extracurriculare care să formeze convingerile personale, discernământul moral și caracterul elevilor, în conformitate cu valorile religiei creştine;
  • Formarea şi dezvoltarea unor competenţe personale, academice, culturale și sociale relevante pentru o integrare cu succes în familie, în viața cetății și în cadrul economiei din societatea informațională și globală;
  • Integrarea în cadrul activității instructiv-educative a viziunii creaţioniste asupra universului, a omului și a istoriei;
  • Edificarea unei culturi organizaţionale (comunicare, proceduri, sărbători, simboluri etc) prin care să promoveze în mod conștient identitatea religioasă și identitatea culturală românească;
  • Promovarea în cadrul Liceului Teologic Baptist Emanuel“ Cluj-Napoca a unui act educațional caracterizat prin excelență, pentru a deveni una dintre școlile clujene cu cele mai înalte performanţe şcolare;

Valorile școlii

Trăim vremuri tot mai confuze din punct de vedere moral, în care valorile din societate sunt în schimbare şi sunt tot mai diverse, fapt care obligă fiecare generaţie să fie în postura de a se întreba ce este cu adevărat valoare şi non-valoare. În calitate de educatori creştini, noi credem în valorile eterne ale lui Dumnezeu, fapt care ne obligă să întrupăm şi să mărturisim valorile fundamentale ale religiei creştine. 

În acest context, este necesar să comunicăm clar elevilor valorile în care credem şi pe care suntem gata să le apreciem, sau dimpotrivă, să le dezaprobăm în viaţa şcolii, căutând să contribuim la formarea elevilor ca oameni autentici care cred în DUMNEZEU, Cel care a creat pe Om şi L-a chemat să întrupeze Binele, Adevărul şi Frumosul

În acest sens, la nivelul școlii am introdus un sistem de recunoaştere publică, recompensare şi sancţionare a elevilor, considerându-l un cadru de formare, conştientizare şi responsabilizare a acestora. Suntem conştienţi de complexitatea şi sensibilitatea demersului nostru, de dificultatea reală de cuantificare a atitudinilor morale şi a comportamentelor sub forma unor fapte şi categorii morale, însă credem că există un „minimum ireductibil” axiologic pe care trebuie să-l afirmăm şi să-l apărăm public

Rolul decisiv în implementarea şi în aplicarea acestui program de formare îl au cadrele didactice care, cu mult discernământ, responsabilitate şi echilibru, vor căuta să observe activ atitudinile şi comportamentele morale şi să le raporteze continuu la sistemul de valori fundamentale ale religiei creştine. 

Personalul didactic, personalul didactic-auxiliar și personalul nedidactic vor urmări cu consecvență să integreze în cadrul tuturor activităților instructiv-educative, programelor, proiectelor și activităților educative extracurriculare școlare și extrașcolare valorile creștine fundamentale declarate și promovate de către școală:

Adevărul,

Respectul, Munca,

Integritatea, Excelența,

Responsabilitatea şi Iubirea aproapelui.