emanuelcluj@gmail.com +40 264 433 582
emanuelcluj@gmail.com +40 264 433 582
Dr. Flore Dragan

Mesajul Directorului

Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca este o şcoală care îşi doreşte să materializeze în spaţiul academic şi cultural clujean viziunea educaţiei creştine.

În calitate de profesori creştini şi de promotori ai educaţiei creştine suntem conştienţi că nicio revoluţie politică, nicio reformă economică sau educaţională nu va avea succes, fără ca mai întâi oamenii să fie schimbaţi şi transformaţi prin puterea învierii Mântuitorului ISUS HRISTOS. Abia atunci toate celelalte încercări de schimbare vor căpăta sens, valoare şi adevărata semnificaţie.

Şcoala creştină este, fără îndoială, un „spaţiu sacru” în care are loc procesul de transformare şi înnoire a minţii, „metanoia”, un adevărat itinerariu spiritual întru devenire şi o cale către înveşnicirea fiinţei umane întru asemănarea cu Dumnezeul Treimic şi spre iubirea aproapelui.

Căutăm în „EMANUEL” să promovăm o viziune a educaţiei creştine care integrează și nu fragmenteză realitatea, care afirmă ordinea lumii și nu dizolvă structurile de autoritate, care recunoaște și promovează valorile și care nu închide niciodată perspectiva cunoașterii și nici calea devenirii…

Urmărim să simţim entuziasmul libertății și să conștientizăm valoarea mai presus de imaginat a celuilalt și a realității ultime în care suntem chemați să experimentăm relații autentice, bucuria lucrului bine făcut, precum şi bucuria slujirii aproapelui.

Promovăm la „EMANUEL” profilul profesorului creștin care să fie un educator, capabil să asume misterul creației și să valorizeze lumea cărților și a ideilor.

Căutăm să învăţăm mereu să privim fiinţa umană ca pe un univers tainic care tânjește după Bine, Adevăr și Frumos și care luptă continuu să întâlnească ființa și să înțeleagă tainele vieții. Credem în dascălul care consideră că noua generație încă învață și încă își dorește să cunoască realitatea, dar care-și motivează elevii, încurajează munca, recunoaște performanța școlară, asistă elevul în criza căutării propriei identități și călăuzește pe drumul devenirii. Dascălul creștin înțelege istoria, arta și cultura ca o încercare a omului de a se găsi și de a se defini pe sine în dialog cu eternitatea. Promovăm, fără rezerve, o luptă cu noi înşine pentru caracter şi competenţă, pentru simplitate și excelenţă, pentru virtuţile care cresc întotdeauna din conștiența realității și din libertate, şi pentru roua ce coboară să ude seminţele speranţei, în așteptarea iubirii…

Mărturisim tuturor celor care pășesc în Liceul „Emanuel”, căutarea și zbaterea noastră de a oferi elevilor un context de relaţii şi activităţi formative care să le îmbogăţească fiinţa cu o sumă de deprinderi și competenţe deosebite în plan intelectual, cultural şi social, dar, în egală măsură, care să ducă la formarea discernământului moral şi la zidirea conştientă și autonomă a caracterului.

Aceasta este viziunea Liceului „EMANUEL” pentru înfrumuseţarea intelectuală şi morală a tinerei generaţii în cadrul unui proces care afirmă răscumpărarea prin marea iubire de oameni a lui Dumnezeu dar și necesitatea răspunsului asumării personale şi a interiorizării valorilor morale şi a virtuţilor creştine pentru fiecare dintre noi, dascăli, părinți și elevi.

Viziunea Noastră

Formarea de oameni care să-L cunoască pe Dumnezeu prin studierea Scripturii, Creaţiei şi Culturii, cu un caracter zidit pe valorile creştine, cu înalte competenţe academice şi culturale, pentru a fi integraţi şi reprezentativi în familie, în biserică şi în societate.

Valorile Noastre

Valorile creștine fundamentale declarate și promovate de către Liceul Teologic Baptist „Emanuel” sunt: adevărul, integritatea, munca, excelența, responsabilitatea, respectul şi iubirea aproapelui.

Misiunea Noastră

Formarea şi dezvoltarea personalităţii umane responsabile şi creative, înzestrate cu valori morale și structuri axiologice și, în egală măsură, cu o sumă de competențe academice și culturale, capabile să se integreze în viața de familie, în viața cetății, în contextul societăţii globale și al economiei bazate pe cunoaştere.