emanuelcluj@gmail.com +40 264 433 582
emanuelcluj@gmail.com +40 264 433 582

Proiect de Dezvoltare Instituțională

Perioada 2022-2026

Fără îndoială, complexitatea lumii postmoderne este departe de a se lăsa analizată in situ și explicată, însă este foarte vizibilă și inteligibilă provocarea pe care epoca noastră o aduce pentru toate domeniile existenței, atât pentru ființe cât și pentru diverșii actori organizaționali din spațiul politico-economic, cultural și educațional.

La începutul secolului XXI, suntem martorii celei mai importante revoluții care a avut loc vreodată, revoluția informațională, comparabilă doar cu „revoluția neolitică” când omul a devenit din consumator al naturii, producător al culturii; cu nuanța că în revoluția informațională din epoca postmodernă schimbările și transformările apărute aduc cu sine reconfigurări ale mentalităților colective, digitalizarea culturii, virtualizarea eului, schimbări majore de atitudini, gândire și credințe, globalizarea intensivă a societății, dar și fragmentarea și tribalizarea omului postmodern prin aderarea la ideologii concurente și prin mutații semnificative ale valorilor morale.

Modelul metodologic pe care l-am utilizat în elaborarea acestui Proiect de Dezvoltare Instituțională este cel prezentat în teoriile managementului strategic, care se orientează tot mai accentuat pe stabilirea coerenței funcționale între resursele umane, materiale și informaționale angrenate în susbsisteme interdependente, orientate și direcționate prin practicile managementului strategic specific erei schimbărilor spre atingerea viziunii și a țintelor strategice și transformarea teleologică a realității.

În acest context, proiectul nostru își propune ca scop fundamental să realizeze un studiu aplicat de management strategic, asupra unei organizații din domeniul educațional, care dorește să-și împlinească misiunea specifică de promovare a educației creștine în spaţiul cultural al învăţământului preuniversitar  clujean.

Proiectul de Dezvoltare Instituțională reprezintă un studiu aplicat de management strategic care are drept principale obiective realizarea unei analize diagnostice complexe asupra mediului extern şi intern al organizaţiei studiate, precum şi configurarea unei strategii de dezvoltare sub forma unui proiect de dezvoltare instituţională care să transforme organizaţia şi să-i ofere oposibilitatea de a se adapta viitorului şi de a deveni una dintre cele mai importante organizaţii furnizoare de servicii de educaţie din spaţiul educaţional preuniversitar clujean.

Rezultatele pe care le intenţionăm să le obţinem în urma finalizării proiectului de cercetare, reprezintă, fără îndoială, o cunoaştere superioară în plan teoretic şi conceptual a domeniului reprezentat de managementul strategic, şi în egală măsură, o consolidare a competenţelor personale privind gândirea strategică şi capacitatea de a analiza şi de realizare a unor strategii manageriale şi planuri operaţionale, capabile să producă baza sustenabilă din punct de vedere a managementului strategic şi operaţional pentru dezvoltarea şi devenirea unei organizaţii.