emanuelcluj@gmail.com +40 264 433 582
emanuelcluj@gmail.com +40 264 433 582

Burse

Educația reprezintă cea mai sigură investiție într-un viitor mai bun pentru noi și pentru copiii noștri, neavând grija falimentului. Primăria municipiului Cluj-Napoca susține educația și rezultatele bune la învățătură. 

Burse 2022-2023

conform Ordinului 5379 din 07.09.2022

Burse de performanță

Se acordă pe perioada cursurilor școlare

Pot beneficia elevii care au  obţinut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de M.E.N. în anul şcolar anterior, doar dacă au mai puțin de 20 absențe nemotivate, în anul școlar trecut. 

Acte necesare:

 • Propunerea profesorului de specialitate (copii după diplome)
 • Extras de cont cu codul IBAN la Banca Transilvania (aduc doar elevii care nu au adus în trecut)

Burse de merit

Se acordă pe perioada cursurilor școlare

Pot beneficia elevii care au media generală în anul şcolar anterior mai mare de 9.50 SAU dacă au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de M.E.N. în anul şcolar 2021-2022, doar dacă au mai puțin de 20 absențe nemotivate/semestru.  Excepție elevii claselor a IX-a care pot primi dacă media de admitere este peste 9,50  (a se consulta legislatia).

Acte necesare:

 • Propunerea dirigintelui (tabel cu medii sau copii după diplome-dacă e cazul)
 • Extras de cont cu codul IBAN la Banca Transilvania (aduc doar elevii care nu au adus în trecut)

Burse de studiu

Se acordă pe perioada cursurilor școlare

Pot beneficia elevii care au media generală în anul şcolar anterior mai mare de 7.50 şi au un venit mediu net pe ultimele 3 luni  mai mic decât venitul minim net pe economie  / lună/ membru de familie, doar dacă au mai puțin de 20 absențe nemotivate/semestru. Excepție clasele a IX-a și a V-a (a se consulta legislația).

Acte necesare:

 • cerere tip (site liceu, secretariat sau diriginte)
 • copii acte identitate valabile pentru toți membrii familiei
 • adeverințe de venit (inclusiv bonurile de masă) ale membrilor familiei, care nu sunt elevi sau studenți, pentru lunile iunie, iulie și august.
 • adeverințe de elev/student ale fraților/surorilor care sunt integrați în sistemul de învățământ de zi
 • Extras de cont cu codul IBAN la Banca Transilvania (aduc doar elevii care nu au adus în trecut)

Burse sociale

Pot beneficia elevii care au un venit net mediu /membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie  și  nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare și de șes, și de 40.000 mp, în zonele montane,  

Acte necesare:

 • cerere tip (diriginte)
 • copii acte identitate valabile pentru toți membrii familiei
 • adeverințe de venit (inclusiv bonurile de masă) ale membrilor familiei, care nu sunt elevi sau studenți, pentru ultimele 12 luni;
 • adeverințe de elev/student ale fraților/surorilor care sunt integrați în sistemul de învățământ de zi
 • Extras de cont cu codul IBAN la Banca Transilvania (aduc doar elevii care nu au adus în trecut)

Burse de ajutor social

Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an și elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depăsesc 75% din salariul minim net pe economie.

Burse medicale

Pot beneficia elevii cu boli cornice conform art.15 alin (1) lit. c)

Acte necesare:

 • cerere tip (diriginte)
 • copie act identitate valabil
 • certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie și medicul de la cabinetul şcolar
 • Extras de cont cu codul IBAN la Banca Transilvania (aduc doar elevii care nu au adus în trecut)

Burse orfani

Pot beneficia elevii orfani de unul sau ambii părinţi, sau aflați în întreținerea unui singur părinte

Acte necesare:

 • cerere tip (diriginte)
 • copie act identitate valabil
 • copie după certificatul de deces
 • Extras de cont cu codul IBAN la Banca Transilvania (aduc doar elevii care nu au adus în trecut)

Burse rurale

Pot beneficia elevii din înv. PRIMAR și GIMNAZIAL care nu pot fi școlarizati în localitatea de domiciliu.

Acte necesare:

 • cerere tip (de la secretariat)
 • copie act identitate valabil
 • adeverință de la primărie că elevul nu poate fi școlarizat în localitatea de domiciliu.
 • Extras de cont cu codul IBAN la Banca Transilvania (aduc doar elevii care nu au adus în trecut)

Precizări importante

Atenție!!! Elevii care acumulează mai mult de 10 absențe nemotivate într-o lună, nu primesc bursa socială (pt. venituri mici sau medicală sau de orfan sau rurală) pentru luna respectivă.

Atenție!!!  Doar bursa de ajutor social (orfan, medicală, rurală sau venit mic) se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau bursa de studiu.   

Termen înregistrare la secretariat: În primele 20 zile lucrătoare ale anului școlar în curs.

Legislație privind acordarea burselor

Pentru o mai bună informare despre toate bursele de care pot beneficia elevii noștri, vă rugăm să consultați următoarele documente:

Pași de urmat pentru obținerea burselor:

 • Consultă informațiile de pe site pentru a vedea la ce bursă te încadrezi
 • Completează formularul pentru bursă
 • Predă la secretariat sau la dirigintele clasei documentele necesare

Întrebări frecvente (FAQ):

Ce burse se pot cumula?

Doar bursa de ajutor social (orfan, medicală, rurală sau venit mic) se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau bursa de studiu.

Pot beneficia de bursă de ajutor social?

Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an și elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depăsesc 75% din salariul minim net pe economie.

Când se poate depune dosarul pentru burse la secretariat?

Înregistrarea dosarelor la secretariat se face în primele 20 zile lucrătoare din fiecare semestru al anului școlar în curs.