emanuelcluj@gmail.com +40 264 433 582
emanuelcluj@gmail.com +40 264 433 582

Burse

Educația reprezintă cea mai sigură investiție într-un viitor mai bun pentru noi și pentru copiii noștri, neavând grija falimentului. Primăria municipiului Cluj-Napoca susține educația și rezultatele bune la învățătură. 

Burse 2023-2024

1. Burse de excelență

Se acordă pe perioada cursurilor școlare doar dacă media la purtare a fost 10 în anul trecut școlar

Pot beneficia elevii care au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor  școlare naționale organizate de M.E.N. în anul școlar anterior

Acte necesare:

 • Propunerea profesorului de specialitate (copii după diplome)
 • Extras de cont cu codul IBAN la Banca Transilvania (aduc doar elevii care nu au adus în trecut)

2. Burse de merit

Se acordă pe perioada cursurilor școlare doar dacă media la purtare a fost 10 în anul trecut școlar. Pot beneficia:

 • 30% din elevii din fiecare clasa de gimnaziu si liceu inclusiv elevii din clasa a IX-a și mai puțin clasa a V-a (din Ianuarie pot primi și ei pe baza mediei provizorii), în ordinea descrescatoare a mediilor generale anuale; în situatia în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinsi toți elevii cu medii generale anuale mai mari sau egale cu 9,50 atunci lista va fi extinsa pentru a-i cuprinde si pe acestia.
 • elevii care au obținut premiile I, II sau III la etapele judetene ale olimpiadelor scolare recunoscute de Ministerul Educatiei, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru;
 • elevii care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor scolare și extrașcolare recunoscute și finanțate de Ministerul Educatiei, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru;
 • elevii care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor scolare și extrașcolare recunoscute de Ministerul Educatiei, fara finanțare, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru;
 • elevii care au obținut medalii de aur la campionatele nationale organizate de federatiile sportive nationale în sporturi olimpice.

Acte necesare:

 • Propunerea dirigintelui (tabel cu medii sau copii după diplome-dacă e cazul)
 • Extras de cont cu codul IBAN la Banca Transilvania (aduc doar elevii care nu au adus în trecut)

3. Burse sociale pt. venituri mici

Pot beneficia elevii care au un venit net mediu /membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie (<949 lei).

Acte necesare:

 • cerere tip (secretariat, site)
 • copii acte identitate valabile pentru toți membrii familiei
 • adeverințe de venit net (inclusiv bonurile de masă) ale membrilor familiei, care nu sunt elevi sau studenți, pentru ultimele 12 luni;
 • adeverințe de elev/student ale fraților/surorilor care sunt integrați în sistemul de învățământ de zi
 • Extras de cont cu codul IBAN la Banca Transilvania (aduc doar elevii care nu au adus în trecut)

4. Burse medicale

Pot beneficia elevii cu boli cornice conform criteriilor din Anexa 1 structurate tipologic conform Ordinului ministrului sanatatii si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice nr. 1306/1883/2016

Acte necesare:

 • cerere tip (diriginte)
 • copie act identitate valabil
 • certificatului eliberat de medicul specialist format A5 şi avizat de medicul de familie sau medicul de la cabinetul şcolar
 • Extras de cont cu codul IBAN la Banca Transilvania (aduc doar elevii care nu au adus în trecut)

5. Burse orfani

Pot beneficia elevii orfani de unul sau ambii părinţi, sau aflați în întreținerea unui singur părinte

Acte necesare:

 • cerere tip (diriginte)
 • copie act identitate valabil
 • copie după certificatul de deces părinte.
 • Extras de cont cu codul IBAN la Banca Transilvania (aduc doar elevii care nu au adus în trecut)

Precizări importante

 • Termenul de înregistrare a dosarelor pentru bursă la secretariat: 6 octombrie 2023;
 • Lista elevilor care beneficiaza de burse sociale poate fi revizuita lunar la cererea beneficiarilor;

Legislație privind acordarea burselor

Pentru o mai bună informare despre toate bursele de care pot beneficia elevii noștri, vă rugăm să consultați următoarele documente:

Pași de urmat pentru obținerea burselor:

 • Consultă informațiile de pe site pentru a vedea la ce bursă te încadrezi
 • Completează formularul pentru bursă
 • Predă la secretariat sau la dirigintele clasei documentele necesare

Întrebări frecvente (FAQ):

Ce burse se pot cumula?

Doar bursa de ajutor social (orfan, medicală, sau venit mic) se poate cumula cu bursa de excelență sau bursa de merit.

Ce burse s-au desființat?

Începând cu anul școlar 2023-2024, bursa rurală și bursa de studiu nu mai există.

Când se poate depune dosarul pentru burse la secretariat?

Dosarele pentru burse se pot depune la secretariat sau online la adresa de mail în 25 de zile calendaristice.

Cum se stabilește venit mediu net lunar pe membru de familie?

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile nete cu caracter permanent realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit. Prin venituri nete se înțelege totalitatea sumelor primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei, reprezentând valoarea obţinută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform Codului Fiscal.