emanuelcluj@gmail.com +40 264 433 582
emanuelcluj@gmail.com +40 264 433 582

INFORMAȚII REFERITOARE LA ÎNSCRIERILE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

Precizări înscriere clasa pregatitoare

Anul școlar 2024-2025

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației.

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2023, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/ 2023.

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar, indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.

Documente necesare la înscriere:

 • Cartea de indentitate a parintilor/ tutorilor legali, in original si copie
 • Certificatul de nastere al copilului in original si copie
 • Recomandarea eliberată de unitatea de învățământ preșcolar pentru copii care au urmat o formă de învățământ preșcolar sau de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională pentru copiii care nu au fost înscriși în învățământul preșcolar sau au revenit din străinătate. Acest document este necesar pentru copiii care nu împlinesc 6 ani până în 31 august 2024.
 • Cererea tip care se completeaza pe loc in unitatea de invatamant sau online, dupa care trebuie importata si validata la unitatea respectiva
 • Alte documente opționale pentru dovedirea indeplinirii criteriilor generale din metodologie respectiv a criteriilor specifice alese de unitate:
  • Certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap
  • Document care atesta faptul ca respectivul copil este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial
  • Document care atesta faptul ca respectivul copil este orfan de un părinte
  • Document care atesta faptul ca are frati / surori in unitate
  • Orice alt document care dovedeste indeplinirea criteriilor specifice alese de unitate

Unitatea nu poate solicita alte documente in afara celor mentionate in metodologie pentru îndeplinirea criteriilor generale de departajare si a celor prevăzute în documentul eliberat de unitate pentru îndeplinirea criteriilor specifice de departajare de la nivelul unităţii de învăţământ.

De asemenea, unitatea are obligatia de a inregistra in sistemul informatic toate cererile primite, indiferent daca sunt din circumscriptie sau nu.

Atenție!

Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului Dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dvs și al celorlalți părinți.

Etapele procesului de înscriere:

 • Etapa 1 –11 aprilie — 14 mai 2024

Părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere.

Toate cererile se depun în prima etapă, chiar dacă nu sunt pentru circumscripție! În a doua etapă se vor putea depune cereri doar pe locurile rămase libere după prima etapa.

 • Etapa 2 – 31 mai — 7 iunie 2024

Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;

Legislație și documentație

 • Ordinul ME nr. 4.019 din 15 martie 2024
 • Declarație pentru părinții pe propria răspundere, clasa pregătitoare, anul școlar 2024-2025
 • Criterii generale si criterii specifice de departajare în procesul de inscriere în clasa pregatitoare, anul școlar 2024-2025
 • Opis dosar de înscriere în clasa pregătitoare, anul școlar 2024-2025
 • Sistemul de evaluare a dosarelor elevilor înscriși în clasa pregătitoare, anul școlar 2024-2025 aprobat în CA, 8 aprilie 2024