emanuelcluj@gmail.com +40 264 433 582
emanuelcluj@gmail.com +40 264 433 582

Înscrieri Clasa Pregătitoare

INFORMAȚII REFERITOARE LA ÎNSCRIERILE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

(Informații preluate de pe site-ul Inspectoratului Școlar Cluj)

Documente necesare la înscriere:

 • Cartea de indentitate a părintelui / tutorelui legal care se prezintă la înscriere, în original și copie (nu se solicită cărțile de identitate de la ambii părinți; sunt suficiente actele unui singur părinte);
 • Certificatul de naștere al copilului în original și copie;
 • Rezultatul evaluării psiho-somatice (dacă este cazul);
 • Cererea tip care se completează pe loc în unitatea de invățământ sau online, după care trebuie importată și validată la unitatea respectivă.

Alte documente opționale pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor generale din metodologie respectiv a criteriilor specifice alese de unitate:

 • Adeverință de la locul de muncă al ambilor părinți din care să reiasă adresa firmei;
 • Certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap;
 • Document care atestă faptul că respectivul copil este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial
 • Document care atestă faptul că respectivul copil este orfan de un părinte;
 • Document care atestă faptul că are frați / surori în unitate;
 • Orice alt document care dovedește îndeplinirea criteriilor specifice alese de unitate.

Unitatea nu poate solicita alte documente în afara celor menționate în metodologie pentru îndeplinirea criteriilor generale de departajare și a celor prevăzute în documentul eliberat de unitate pentru îndeplinirea criteriilor specifice de departajare de la nivelul unităţii de învăţământ.

De asemenea, unitatea are obligația de a înregistra în sistemul informatic toate cererile primite, indiferent dacă sunt din circumscripție sau nu.

Etapa 1 (11 aprilie – 10 mai 2022)

Părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere.

Toate cererile se depun în prima etapa, chiar dacă nu sunt pentru circumscripție! În a doua etapă se vor putea depune cereri doar pe locurile ramase libere după prima etapa.

Etapa 2 (31 mai – 7 iunie 2022)

Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;

Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului Dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dvs și al celorlalți părinți.

Informații utile

Criterii specifice departajare clasa pregătitoare

 • Vor fi publicate în 29.03.2022