emanuelcluj@gmail.com +40 264 433 582
emanuelcluj@gmail.com +40 264 433 582

Săptămâna Verde

În perioada alocată Programului „Săptămâna verde”, cadrele didactice proiectează, desfășoară și evaluează activități educaționale având una sau mai multe dintre următoarele caracteristici:

a) sunt inter- și transdisciplinare;
b) implică antepreșcolarii/preșcolarii/elevii în explorarea/ investigarea mediului natural;
c) presupun colaborarea dintre antepreșcolari/preșcolari/ elevi și familiile lor;
d) contribuie la rezolvarea unor probleme locale de mediu și la informarea/sensibilizarea membrilor comunității locale privind schimbările climatice și protecția mediului;
e) sunt desfășurate în parteneriat cu alte unități de învățământ, instituții, organizații nonguvernamentale și/sau operatori economici;
f) sunt inovatoare și/sau relevante pentru contextul în care sunt derulate;
g) sunt bazate pe constatările unor cercetări și pe bune practici recente din domeniul educației privind schimbările climatice și de mediu.