emanuelcluj@gmail.com +40 264 433 582
emanuelcluj@gmail.com +40 264 433 582

Burse sociale

Pot beneficia elevii care au un venit net mediu /membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie (631,5 lei) și nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare și de șes, și de 40.000 mp, în zonele montane, doar dacă nota la purtare este 10 (zece). 

Acte necesare:

  • cerere tip;
  • copii acte identitate valabile pentru toți membrii familiei;
  • adeverințe de venit (inclusiv bonurile de masă) ale membrilor familiei, care nu sunt elevi sau studenți, pentru lunile septembrie 2019 – august 2020;
  • adeverințe de elev/student ale fraților/surorilor care sunt integrați în sistemul de învățământ de zi;
  • Extras de cont cu codul IBAN la Banca Transilvania.