emanuelcluj@gmail.com +40 264 433 582
emanuelcluj@gmail.com +40 264 433 582
Nivel școlar liceal

Admitere Clasa a IX-a

Data / perioada

Calendarul admiterii în învăţământul liceal / Descrierea acțiunii specifice

11-13 mai 2022

Eliberarea de către şcolile gimnaziale a anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini.

16-17 mai 2022

Înscrierea pentru probele de aptitudini la Liceul Teologic Baptist „Emanuel” (Filiera vocațională, profil teologic, specializare teologie baptistă).

18-20 mai  2022

20 mai 2022

Desfăşurarea probelor de aptitudini la toate liceele vocaționale din România.

Desfăşurarea probei de aptitudini (interviu) în cadul Liceului Teologic Baptist „Emanuel”; ziua: vineri, 20 mai 2022, ora 12,00.

23 mai 2022

 

Afişarea rezultatelor finale la probele de aptitudini în cadrul Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca.

Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia M.E. permite acest lucru.

27 mai 2022

Transmiterea în format electronic şi în scris către comisia de admitere județeană a listei candidaților declarați admişi la probele de aptitudini.

8 iunie  2022

Actualizarea, de către comisiile din unităţile de învăţământ liceal vocaţional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini

30 iunie 2022

Transmiterea de către comisia de admitere județeană, către unitățile de învățământ care au organizat  probe de aptitudini, a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere.

1 iulie 2022

 

Completarea de către secretariatele şcolilor gimnaziale a fișelor de înscriere cu codul unității de învățământ  gimnazial, cu datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin prelucrarea acestora din aplicația informatică centralizată.

1 iulie 2022

Validarea de către comisia de admitere judeţeană a listei candidaților admişi la liceele la care s-au susținut probe de aptitudini și afişarea listei în unitatea de învățământ liceal respectivă.

Afişarea listei candidaţilor admişi în clasa a IX-a A, filiera vocaţională, profil teologic, specializarea teologie baptistă din cadrul Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca.

 

4 iulie 2022

 

Ridicarea de la liceele vocaționale a fişelor de înscriere de către candidații care nu au fost admişi la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini. Transmiterea în format electronic către Centrul Național de Admitere a listei candidaților declarați admişi în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susținut probe de aptitudini.

4-11 iulie 2022

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de profesorii diriginți de la clasa a VIII-a.

4-11 iulie 2022

Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere

4-11 iulie 2022

Verificarea de către părinți şi candidați a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate

14 iulie 2022

Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a

14 iulie 2022

Afişarea listei candidaților repartizați la Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, clasa a IX-a, filiera teoretică, profil uman, specializarea ştiinţe sociale, intensiv limba engleză, anul școlar 2022-2023.

15-20 iulie 2022

Depunerea dosarelor de înscriere de către candidații care au fost repartizați la secretariatul Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca