emanuelcluj@gmail.com +40 264 433 582
emanuelcluj@gmail.com +40 264 433 582

Programul ”Săptămâna Verde”, Martie 2023

Descrierea activităților Programului ”Săptămâna Verde”

În perioada alocată Programului „Săptămâna verde”, cadrele didactice proiectează, desfășoară și evaluează activități educaționale având una sau mai multe dintre următoarele caracteristici:

a) sunt inter- și transdisciplinare;
b) implică antepreșcolarii/preșcolarii/elevii în explorarea/ investigarea mediului natural;
c) presupun colaborarea dintre antepreșcolari/preșcolari/ elevi și familiile lor;
d) contribuie la rezolvarea unor probleme locale de mediu și la informarea/sensibilizarea membrilor comunității locale privind schimbările climatice și protecția mediului;
e) sunt desfășurate în parteneriat cu alte unități de învățământ, instituții, organizații nonguvernamentale și/sau operatori economici;
f) sunt inovatoare și/sau relevante pentru contextul în care sunt derulate;
g) sunt bazate pe constatările unor cercetări și pe bune practici recente din domeniul educației privind schimbările climatice și de mediu.

Descarcă Programul "Săptămâna Verde" 2023

Chestionar feedback elevi pentru „Săptămâna Verde”, MARTIE 2023

Raport privind desfășurarea Programului "Săptămâna Verde", Martie 2023